بایگانی دسته بندی: شبکه اجتماعی

وب سایت یا اینستاگرام

وب سایت یا اینستاگرام؟

برای انجام هر کاری ابزارهایی وجود دارند، و برای دست یافتن به بهترین نتیجه، باید از بهترین ابزار استفاده کرد. وب سایت و اینستاگرام نیز هر دو، ابزارهایی هستند که شما می‌توانید برای راه اندازی یا توسعه کسب و کار خود از آنها استفاده کنید. اما اینکه کدام یک از این دو، به دیگری برتری دارد، نیاز به بررسی و تحلیل دقیق تری دارد. در این مقاله سعی کرده‌ام با توجه به چند فاکتور مهم، وب سایت و اینستاگرام را مقایسه کنم تا بتوانید بهتر تصمیم بگیرید که از کدام یک برای کسب و کار خود استفاده کنید.