بایگانی ها

سامانه پرفکت پال

با توجه به درآمد ارزی که از طریق استارت آپ Dr. RTL نصیب مجموعه شد، و برای تسهیل روند خرید فایل از سایت های خارجی برای همکاران خودمان که در زمینه فارسی سازی قالب های آماده وردپرس فعالیت دارند، تصمیم گرفتیم استارت آپ دیگری به نام پرفکت پال (PerfectPal) راه اندازی کنیم که امکان خرید…

Read More

Dr. RTL

رکود اقتصادی و کاهش چشمگیر نقدینگی در بین مشتریان از یک سو، و اهداف بزرگ و تنوع کاری از سوی دیگر، باعث شد تا در سال ۱۳۹۸ و با توجه به تجربه چندین ساله ای که در استفاده از وردپرس و بومی سازی قالب های آماده داشتم، و همچنین با مشارکت یکی از همکارانم به…

Read More