بایگانی برچسب: اشتباهات وب سایت

اشتباهات بزرگ در طراحی وب سایت

اشتباهات بزرگ در وب سایت (از منظر کارفرما)

گاهی اوقات این خود ما هستیم که با سهل انگاری یا درنظر نگرفتن جزئیات مهم در انجام کارها، باعث شکست خوردن آن فرآیند و متضرر شدن خود می‌شویم. در فرآیند طراحی وب سایت نیز مواردی وجود دارند که شما به عنوان کارفرما، باید متوجه آنها باشید تا در آینده، مجبور به اعمال اصلاحیات یا بازطراحی وب سایت خود نشوید. در این مقاله نگاهی اجمالی به مهم ترین این موارد انداختم تا با مطالعه آن، بتوانید جلوی ضرر و زیان احتمالی در راه اندازی وب سایت خود را بگیرید.